• Bảo trợ xã hội

  • Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp
   • Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp

   • Hỏi: Tôi  đã từng làm ở 1 Công ty Cổ phần nhà nước, sau đó công ty chuyển sang cổ phần, tôi được công ty đóng đầy đủ các chế độ quyền lợi cho người lao động và  đến nay đã được  trên 12 năm. Nay tôi có ý định chấm dứt hợp đồng lao động để làm tự do (làm tự do chứ không phải chuyển công ty).Vậy  tôi xin hỏi vấn đề sau: Tôi được công ty đóng đầy đủ chế độ BHXH, vậy sau khi tôi nghỉ việc tôi muốn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hồ sơ cần có những gì?

  • » Chi tiết
  • Thủ tục điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT khi sai thông tin
   • Thủ tục điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT khi sai thông tin

   • Hỏi: Vừa qua tôi mới làm thủ tục thay đổi hộ tịch (thay dổi tên và chữ đệm). Hiện tại tôi đang tham gia BHXH tại công ty. Vậy khi tôi thay đổi tên như trên thì sổ bảo hiểm mà tôi đang đóng sẽ giải quyết như thế nào, thời gian giải quyết trong bao lâu ?Mong quý công ty giải đáp giúp tôi vấn đề này. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  • » Chi tiết

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®