• Kết hôn

  • Hợp đồng trước hôn nhân
   • Hợp đồng trước hôn nhân

   •  Hợp đồng  trước hôn nhân: MỤC ĐÍCH BIÊN BẢN THỎA THUẬN: Thỏa thuận này được ký kết với mục đích lớn nhất là đi đến thỏa thuận, thống nhất chung tránh xảy ra cãi vã và kiện tụng về sau để đôi bên cùng có lợi mang đến tình yêu mãi mãi, hạnh phúc bền lâu. Đồng thời chúng tôi muốn tất cả các vấn đề đều được thỏa thuận thống nhất trước khi chúng tôi thành vợ chồng theo quy định của pháp luật.

     
  • » Chi tiết
  • Kết hôn là phải ký hợp đồng thỏa thuân
   • Kết hôn là phải ký hợp đồng thỏa thuân

   •  Kết hôn là phải ký hợp đồng thỏa thuân: MỤC ĐÍCH BIÊN BẢN THỎA THUẬN: Thỏa thuận này được ký kết với mục đích lớn nhất là đi đến thỏa thuận, thống nhất chung tránh xảy ra cãi vã và kiện tụng về sau để đôi bên cùng có lợi mang đến tình yêu mãi mãi, hạnh phúc bền lâu. Đồng thời chúng tôi muốn tất cả các vấn đề đều được thỏa thuận thống nhất trước khi chúng tôi thành vợ chồng theo quy định của pháp luật.

     
  • » Chi tiết
  • Ký hợp đồng hôn nhân
   • Ký hợp đồng hôn nhân

   • Ký hợp đồng hôn nhân: MỤC ĐÍCH BIÊN BẢN THỎA THUẬN: Thỏa thuận này được ký kết với mục đích lớn nhất là đi đến thỏa thuận, thống nhất chung tránh xảy ra cãi vã và kiện tụng về sau để đôi bên cùng có lợi mang đến tình yêu mãi mãi, hạnh phúc bền lâu. Đồng thời chúng tôi muốn tất cả các vấn đề đều được thỏa thuận thống nhất trước khi chúng tôi thành vợ chồng theo quy định của pháp luật.

     
  • » Chi tiết
  • Thủ tục kết hôn với người nước ngoài
   • Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

   • "Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn gồm: UBND cấp tỉnh nơi thường trú của công dân VN; cơ quan đại diện ngoại giao (đại sứ quán, lãnh sứ quán VN) ở nước ngoài; UBND cấp xã khu vực vùng biên giới...", luật sư Vũ Thị Hiên- Công Ty luật TNHH Dương Khôi Minh trả lời bạn Hoài Thu về thủ tục kết hôn với người nước ngoài.

  • » Chi tiết
 • »

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®