• Ly hôn

  • Dịch vụ tư vấn ly hôn tại Hà Nội
   • Dịch vụ tư vấn ly hôn tại Hà Nội

   • Khi mâu thuẫn trong quan hệ của vợ chồng trở nên trầm trọng, mục đích cuộc sống hôn nhân không đạt được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết, tiến hành thủ tục ly hôn để chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng. Một trong hai bên có thể mời luật sư tư vấn ly hôn và làm các thủ tục ly hôn.

     

  • » Chi tiết
  • THỦ TỤC LY HÔN KHI VỢ, CHỒNG ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI BẤT HỢP PHÁP TẠI TỈNH HƯNG YÊN
   • THỦ TỤC LY HÔN KHI VỢ, CHỒNG ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI BẤT HỢP PHÁP TẠI TỈNH HƯNG YÊN

   • Hưng Yên là một trong các tỉnh số lượng người đi lao động nước ngoài lớn của cả nước và cũng không thiếu các trường hợp sau khi hết hợp đồng lao động không trở về mà trốn ra bên ngoài để tiếp tục ở lại nước sở tại. Công ty Luật Dương Khôi Minh với nhiều năm hoạt động tư vấn Pháp luật và có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, thực hiện thủ tục giải quyết ly hôn đối với các trường hợp một bên vợ hoặc chồng đang làm việc, sinh sống bất hợp pháp tại nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm:

     
  • » Chi tiết
  • THỦ TỤC LY HÔN KHI VỢ, CHỒNG ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI BẤT HỢP PHÁP TẠI TỈNH NAM ĐỊNH
   • THỦ TỤC LY HÔN KHI VỢ, CHỒNG ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI BẤT HỢP PHÁP TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

   • Nam Định là một tỉnh có nhiều người đi lao động nước ngoài và cũng không thiếu các trường hợp sau khi hết hợp đồng lao động không trở về mà trốn ra bên ngoài để tiếp tục ở lại nước sở tại. Công ty Luật Dương Khôi Minh với nhiều năm hoạt động tư vấn Pháp luật và có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, thực hiện thủ tục giải quyết ly hôn đối với các trường hợp một bên vợ hoặc chồng đang làm việc, sinh sống bất hợp pháp tại nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm:

     
  • » Chi tiết
  • THỦ TỤC LY HÔN KHI VỢ, CHỒNG ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI BẤT HỢP PHÁP TẠI TỈNH THÁI BÌNH
   • THỦ TỤC LY HÔN KHI VỢ, CHỒNG ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI BẤT HỢP PHÁP TẠI TỈNH THÁI BÌNH

   • Hiện nay, có nhiều trường hợp vợ hoặc chồng sau khi ra nước ngoài xuất khẩu lao động, hết hợp đồng thì bỏ trốn ra ngoài không về nước dẫn đến không thể công khai liên lạc về gia đình. Khi có phát sinh mâu thuẫn, vợ hoặc chồng ở nhà không thể tiến hành thủ tục ly hôn theo quy định của Pháp luật bởi người vợ/chồng của mình không thể đến cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại để làm thủ tục do đang ở nước ngoài bất hợp pháp.

     
  • » Chi tiết
  • Ly hôn khi vợ (chồng) đang ở nước ngoài tại tỉnh Thanh Hoá
   • Ly hôn khi vợ (chồng) đang ở nước ngoài tại tỉnh Thanh Hoá

   • Hiện nay, có nhiều trường hợp vợ hoặc chồng sau khi ra nước ngoài xuất khẩu lao động, hết hợp đồng thì bỏ trốn ra ngoài không về nước dẫn đến không thể công khai liên lạc về gia đình. Khi có phát sinh mâu thuẫn, vợ hoặc chồng ở nhà không thể tiến hành thủ tục ly hôn theo quy định của Pháp luật bởi người vợ/chồng của mình không thể đến cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại để làm thủ tục do đang ở nước ngoài bất hợp pháp.

     
  • » Chi tiết
 • »

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®