• Các loại thuế

  • Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới nhất ở tỉnh Điện Biên
   • Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới nhất ở tỉnh Điện Biên

   • Nhu cầu xuất khẩu lao động, làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài ở trong nước ở nước ta ngày một gia tăng, kéo theo đó là việc xin xác nhận về nhân thân cũng tăng theo. Để nắm bắt nhanh chóng các bước để xin phiếu lý lịch tư pháp số 2 ở Điện Biên, qua bài viết này chúng tôi sẽ tóm lược đầy đủ các thông tin cần thiết hướng dẫn bạn đọc thực hiện thủ tục này.

  • » Chi tiết
  • Các ngành nghề không chịu thuế giá trị gia tăng
   • Các ngành nghề không chịu thuế giá trị gia tăng

   • Nhìn chung, đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hay bị nhầm lẫn là đối tượng được miễn thuế hay thuế suất 0%. Nhưng đúng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì hai đối tượng này hoàn toàn khác nhau. Qua bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ về những ngành nghề, hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật như sau:

  • » Chi tiết
  • Các ngành nghề, mức ưu đãi về thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành
   • Các ngành nghề, mức ưu đãi về thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành

   • Ưu đãi thuế là một trong những yếu tố không thể thiếu trong tất cả các sắc thuế. Chính sách ưu đãi thuế không chỉ thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với các đối tượng nộp thuế, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có hành vi ứng xử phù hợp với định hướng của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hoặc chia sẻ với người nộp thuế khi họ gặp khó khăn chịu thiệt hại ảnh hưởng đến khả năng nộp. Điểm chung nhất của ưu đãi thuế là tạo ra một lợi thế so sánh về lợi ích (thuế) cho đối tượng nộp thuế khi đáp ứng được những yêu cầu nhất định so với những đối tượng khác cùng tham gia vào các hoạt động đầu tư và kinh doanh

  • » Chi tiết
  • GHI SAI THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
   • GHI SAI THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

   •  

    Hỏi. Công ty của tôi đã gửi báo cáo sử dụng hóa đơn của quý trong thời hạn quy định. Tuần trước, kế toán trưởng của tôi xem lại báo cáo thì phát hiện trong nội dung báo cáo sử dụng hóa đơn có sai thông tin về nội dung số hóa đơn. Tôi đã lập và gửi lại báo cáo đến cơ quan thuế. Tôi muốn hỏi công ty tôi có bị xử phạt không?

     

  • » Chi tiết
  • Những trường hợp kinh doanh được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
   • Những trường hợp kinh doanh được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

   • Văn bản pháp luật áp dụng:

    Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

    1. Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;

    2. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

  • » Chi tiết
  • Những trường hơp kinh doanh được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng
   • Những trường hơp kinh doanh được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng

   • Văn bản pháp luật áp dụng:

    Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

    1. Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;

    2. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

    3. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

     

  • » Chi tiết
 • »

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®