• Hỗ trợ dịch vụ tư vấn luật đầu tư

 • Hỗ trợ dịch vụ tư vấn luật đầu tư

 • Wednesday, 14 November 2018, 10:42:23 AM
 • Luật sư support luật góp vốn đầu tư thế giới
  tư vấn pháp lý đầu tư ngoài nước - Hội Luật Gia tư vấn pháp lý & mang lại hỗ trợ tư vấn luật đầu tư nước ngoài theo yêu cầu của cá thể, tổ chức thực hiệnngoài nước đầu tư Marketing Thương mại tại Nước Nhà với nội dung rõ rệt như sau:

  Nội dung tư vấn pháp lý & cung ứng hỗ trợ tư vấn luật đầu tư nước ngoài tại Hội Luật Gia:

  + tư vấn xin cấp thủ tục ghi nhận góp vốn đầu tư (Cấp phép góp vốn đầu tư, dự án công trình góp vốn đầu tư đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài , doanh nghiệp liên kết kinh doanh, công ty có vốn thế giới …);

  + support thành lập & xin cấp phát trò giải trí Trụ sở & văn phòng đại diện cho thương nhân ngoài nước tại Việt Nam;

  + support điều chỉnh giấy ghi nhận đầu tư (Điều chỉnh tên, vốn đầu tư , nhà đầu tư, vị trí thực hiện dự án công trình, mục tiêu dự án…) so cùng các doanh nghiệp100% vốn quốc tế , đơn vị liên doanh , doanh nghiệp có vốn quốc tế …đã & đang đầu tư buôn bán thương mại tại Việt Nam;

  + tư vấn xác lập, chọn (các) đối tác , chỗ góp vốn đầu tư, báo cáo điều tra (các) công ty nhằm liên doanh , liên kết & đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;

  + support pháp lý, nhận định và đánh mức giá phân tích tiền khả năng thực thi & khả thi đối cùng với dự án công trình ý định triển khai;

  + Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, các tài liệu có tương quan, đăng ký và làm thủ tục tại những doanh nghiệp có thẩm quyền xin phê chuẩn & các giấy phép cần thiếtnhư giấy phép đầu tư thành xây dựng , giấy phép nhập khẩu mới lạ quan trọng, v.v…;

  + hỗ trợ tư vấn kêu gọi đầu tư đầu tư; support tổ chức triển khai và quản trị kinh doanh; tư vấn xuất nhập khẩu; support chuyển giao công nghệ và sắm đồ thiết bị;

  + support , bổ trợ chủ đầu tư , người lao động nước ngoài: tư vấn thủ tục cấp chứng từ phép lao động, luận điểm thường trú, tạm trú...

  + tư vấn nhận định và đánh mức giá tác động môi trường;

  + mang lại Dịch vụ dịch thuật.

  Với năng lượng pháp luật của chính mình, Hội Luật Gia hết tin cậy rằng sẽ cung cấp được nhu yếu & kiến nghị support pháp luật của các cá nhân , doanh nghiệp, tổ chức… khách hàng trong & ngoài nước.

  Liên hệ với chúng tôi theo hiểu biết dưới đây để kiến nghị báo mức giá Dịch vụ luật sư công ty

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®