Tin Tức

TỘI PHẠM VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CƠ BẢN

Tội phạm là gì, những điều cần biết

Nhắc đến tội phạm chắc hẳn đa số nhiều người đều đây là từ để chỉ những người phạm tội. Tuy nhiên, về phương diện pháp luật thì tội phạm là thuật ngữ để chỉ hành vi. Ở đây là các hành vi nguy hiểm cho xã hội của đối tượng thực hiện tội phạm. Nhưng không phải hành vi nào của đối tượng thực hiện tội phạm cũng được coi là hành vi nguy hiểm. Đó phải là hành vi nguy hiểm được quy định tại Bộ luật hình sự của Nước CHXHCN Việt Nam.

Khái niệm về Tội phạm quy định tại Bộ luật hình sự:

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.”

Quy định tại Điều 9 của Bộ luật Hình sự về phân loại tội phạm:

“1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:

a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

b) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều này và quy định tương ứng đối với các tội phạm được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này.”

Khi đối tượng đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định tại Bộ luật hình sự. Để xác định đối tượng này có phải là tội phạm hay không. Cần xác minh lỗi của đối tượng thực hiện hành vi.

Điều 10 của Bộ luật hình sự về lỗi Cố ý phạm tội:

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra; 2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.”   

 Quy định về Vô ý phạm tội tại Bộ luật hình sự:

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây: 1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. 2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.”      

Từ những quy định nêu trên của Pháp luật hình sự. Các bạn có thể hiểu được phần nào các nội dung liên quan đến tội phạm. Nếu cần tư vấn, giải đáp thêm các quy định của Pháp luật hình sự về tội phạm. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Dương Khôi Minh

Địa chỉ: Số 7-9 Ngõ 87 Phố Yên Duyên, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Website: luatduongkhoiminh.com

Hoặc gọi đến số điện thoại Hotline: 0906.238.583 – 0904.680-383.  

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *