Địa chỉ: Số 163 Phố Quan Hoa – Q.Cầu Giấy – TP.Hà Nội
Tel: 1900.6227
Email: Hoiluatsuhanoi@gmail.com

Nguyễn Đình Linh

Luật bảo hiểm y tế

Chuyên viên Nguyễn Đình Linh chuyên tư vấn Pháp luật kế toán, tài chính; Luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; Các chế độ, chính sách người có công; Pháp luật Hôn nhân gia đình; Tư vấn Pháp luật Hình sự; Tư vấn Pháp luật Dân sự; Pháp luật Hành chính; Pháp luật Lao động; Pháp luật Đất đai.