Dịch vụ pháp lý

Tín dụng ngân hàng

Các dịch vụ Pháp lý trong lĩnh vực Tín dụng Ngân hàng của chúng tôi:

  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ vay vốn ngân hàng. Giải đáp các quy định về chính sách tín dụng ngân hàng của Nhà nước, liên quan đến hoạt động của ngân hàng và các tổ chức tài chính;
  • Thủ tục thế chấp tài sản bảo đảm nghĩa vụ trả nợ ngân hàng cho bên vay vốn hoặc bên thứ ba có liên quan. Thủ tục giải chấp tài sản bảo đảm;
  • Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đáo nợ, tất toán khoản vay. Các vấn đề pháp lý liên quan đến nợ quá hạn và xử lý tài sản bảo đảm, thủ tục bán tài sản bảo đảm để trả nợ ngân hàng;
  • Vấn đề liên quan đến định giá, bán đấu giá và giá bán tài sản bảo đảm để trả nợ ngân hàng;
  • Lãi suất cho vay và cách tính lãi suất vay vốn, lãi suất nợ quá hạn của khoản vay. Tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng tín dụng giữa bên vay vốn với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính;
  • Tranh chấp liên quan đến hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm giữa bên thế chấp với ngân hàng  hoặc tổ chức tài chính. Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên vay vốn, bên thế chấp tài sản bảo đảm, bên cho vay tại Tòa án liên quan đến việc khởi kiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp;

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900.6227 hoặc Hotline 0906.238.583 để được tư vấn, giải đáp nhanh chóng nhất.

Rate this post