Tin Tức

Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng

Nội dung

Căn cứ

Đối tượng

Điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm một lần

– Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

– Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

– Cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên;

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh), bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên;

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ảnh hưởng của chất độc hóa học từ 81% trở lên;

– Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”.

Khoản 1 điều 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần

–  Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng của liệt sĩ; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng;

– Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

– Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật dưới 81%;

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ảnh hưởng của chất độc hóa học dưới 81%;

– Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

– Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Khoản 2  điều 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mức hưởng

Điều dưỡng tại nhà

– Mức chi: 1.110.000 đồng/người/lần;

– Phương thức: chi trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

Khoản 1 điều 5 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Điều dưỡng tập trung

2.220.000 đồng/người/lần, bao gồm:

– Tiền ăn sáng và 2 bữa chính;

– Thuốc bổ và thuốc chữa bệnh thông thường;

– Quà tặng đối tượng;

– Các khoản chi khác không quá 320.000 đồng (gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh, báo, tạp chí và một số vật phẩm khác).

Khoản 2 điều 5 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thời gian hưởng điều dưỡng tập trung

Từ 05 đến 10 ngày, không kể thời gian đi và về.

Điểm c Khoản 2  điều 5 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hồ sơ

–         Đơn đề nghị hưởng điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Thủ tục

Phòng LĐ-TBXH lập danh sách đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà trong năm, gửi Sở LĐ-TBXH.

Sở LĐ-TBXH căn cứ danh sách của Phòng LĐ-TBXH:

– Quyết định số lượng đối tượng điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà theo nguyên tắc sau:

+ Số lượng đối tượng thuộc diện được điều dưỡng hai năm một lần được giải quyết hưởng chế độ điều dưỡng trong năm bằng 50% tổng số đối tượng thuộc diện điều dưỡng hai năm một lần theo quy định, số đối tượng còn lại giải quyết vào năm sau;

+ Đối tượng đưa đi điều dưỡng tập trung phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tình trạng sức khỏe của đối tượng.

– Lập kế hoạch và tổ chức đưa đối tượng đi điều dưỡng tập trung bảo đảm theo đúng chế độ quy định.

Điều 6 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Công ty Luật TNHH Dương Khôi Minh

Địa chỉ: Số 163- Quan Hoa- Cầu Giấy- Hà Nội

Website: www.luatduongkhoiminh.com

Email:luatanhduong@gmail.com / lsnguyenvantan @gmail.com

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *