Tin Tức

Hạch toán thuế môn bài là gì? Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện

 • Hạch toán thuế môn bài là gì?

  Hạch toán thuế môn bài là việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến thuế môn bài vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh. Việc hạch toán thuế môn bài giúp doanh nghiệp theo dõi, quản lý số tiền thuế môn bài phải nộp, đã nộp và còn thiếu, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ theo quy định của pháp luật thuế.

  Căn cứ pháp lý:

  • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
  • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về lệ phí môn bài

  Nội dung hạch toán thuế môn bài:

  • Hạch toán khi phát sinh:

   • Nợ TK 33381: Phí môn bài chưa nộp
   • Có TK 6421: Lệ phí môn bài
  • Hạch toán khi nộp thuế:

   • Nợ TK 111: Tiền mặt
   • Có TK 33381: Phí môn bài chưa nộp
  • Hạch toán khi chậm nộp thuế:

   • Nợ TK 811: Chi phí khác
   • Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

  Lưu ý:

  • Doanh nghiệp cần căn cứ vào mức thuế môn bài áp dụng cho từng ngành nghề kinh doanh để hạch toán chính xác.
  • Việc hạch toán thuế môn bài cần được thực hiện kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật.

  Tham khảo thêm:

  • Cách hạch toán thuế môn bài theo đúng quy định 2023 (https://luatvietnam.vn/thue-phi-le-phi/hach-toan-thue-mon-bai-565-93283-article.html)

Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện hạch toán thuế môn bài

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách thực hiện hạch toán thuế môn bài:

Bước 1: Xác định số thuế môn bài phải nộp

 • Doanh nghiệp cần căn cứ vào mức thuế môn bài áp dụng cho từng ngành nghề kinh doanh theo Nghị định 139/2020/NĐ-CP để xác định số thuế môn bài phải nộp.
 • Mức thuế môn bài được tính theo mức cố định hoặc dựa trên doanh thu của năm trước.

Bước 2: Hạch toán khi phát sinh

 • Nợ TK 33381: Phí môn bài chưa nộp
 • Có TK 6421: Lệ phí môn bài

Ví dụ:

Doanh nghiệp A kinh doanh ngành nghề bán lẻ hàng hóa với doanh thu năm trước là 10 tỷ đồng. Mức thuế môn bài đối với ngành nghề này là 1.500.000 đồng/năm.

Doanh nghiệp A hạch toán thuế môn bài như sau:

Nợ TK 33381: 1.500.000 đồng Có TK 6421: 1.500.000 đồng

Bước 3: Hạch toán khi nộp thuế

 • Nợ TK 111: Tiền mặt
 • Có TK 33381: Phí môn bài chưa nộp

Ví dụ:

Doanh nghiệp A nộp thuế môn bài bằng tiền mặt.

Doanh nghiệp A hạch toán thuế môn bài như sau:

Nợ TK 111: 1.500.000 đồng Có TK 33381: 1.500.000 đồng

Bước 4: Hạch toán khi chậm nộp thuế

 • Nợ TK 811: Chi phí khác
 • Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Ví dụ:

Doanh nghiệp A chậm nộp thuế môn bài và phải nộp thêm tiền phạt chậm nộp.

Doanh nghiệp A hạch toán thuế môn bài như sau:

Nợ TK 811: 1.500.000 đồng (tiền phạt chậm nộp) Có TK 3339: 1.500.000 đồng

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần lập chứng từ ghi sổ sách kế toán cho các nghiệp vụ hạch toán thuế môn bài.
 • Doanh nghiệp cần bảo quản chứng từ liên quan đến hạch toán thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sau:

 • Cách hạch toán thuế môn bài theo đúng quy định 2023 (https://luatvietnam.vn/thue-phi-le-phi/hach-toan-thue-mon-bai-565-93283-article.html)
 • Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài theo đúng quy định pháp luật ([đã xoá URL không hợp lệ])

Hy vọng những thông tin trên giúp bạn thực hiện hạch toán thuế môn bài một cách chính xác.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *